Ingenting är omöjligt!
Stefan och Mari Zelahn driver Rudkälla Gård och Maskin i Nykvarn. Här finns plats för 15-20 inackorderade hästar, 8 st boxplatser, resten på lösdrift med en ligghall dit de kan gå om det blir för ruskigt väder. Här trivs både häst och ryttare.
Gården är självförsörjande på hö och som komplement driver ägarna Stefan och Mari Zelahn en firma där de erbjuder mark- och tomtarbeten.
- Vi gör allt, från skog till färdig husgrund. Även andra markanläggningar såsom pooler och reningsanläggningar.

Stefan och Mari arbetar nästan bara åt privatpersoner. Stefan är den som i huvudsak arbetar med själva entreprenadverksamheten. Han är utbildad mekaniker och lagar sina egna maskiner. Gården och hästarna sköts i huvudsak av Mari men hon kör även grävmaskin och dumper vid behov. De arbetar alltid mycket noggrant, är kunniga och trivs med sitt arbete. Både Stefan och Mari är mycket driftiga och positiva personer
- Vi har som motto: Ingenting är omöjligt, bara olika svårt.


Rudkälla Gård & Maskin

Bransch:
Entreprenad

Telefon: 070-751 42 47


Email:
rudkalla@hotmail.com

Adress:
Rudkälla Gård & Maskin
Rudkälla Gård
15592 Nykvarn

| 13 SENASTE FÖRETAGEN